Tuesday, 6 December 2011

Selamat Datang!

Selamat Datang!


Tahniah kepada murid yang rajin kerana membuat kertas latihan yang disediakan.
Selepas membuat kertas latihan, murid-murid dapat meminta jawapan dengan saya.
Sesiapa yang telah membuat kertas latihan akan mendapat hadiah daripada saya dengan menunjukkan jawapan yang dibuat.

Terima Kasih.
There was an error in this gadget