Tuesday, 6 December 2011

Selamat Datang!

Selamat Datang!


Tahniah kepada murid yang rajin kerana membuat kertas latihan yang disediakan.
Selepas membuat kertas latihan, murid-murid dapat meminta jawapan dengan saya.
Sesiapa yang telah membuat kertas latihan akan mendapat hadiah daripada saya dengan menunjukkan jawapan yang dibuat.

Terima Kasih.