Kertas Latihan


Tajuk : Penjodoh Bilangan

Nama: _______________                                                 Tarikh: _____________

Tahun: 4
Arahan : Murid dikehendaki membina ayat berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan dengan betul.

1. sepasang kasut : _________________________________________________________
2. sepasang anting-anting : ___________________________________________________
3. sepasang telinga : ________________________________________________________
4. sepasang cermin mata  : ___________________________________________________
5. sepintu kedai : ___________________________________________________________
6. sepintu rumah : __________________________________________________________
7. senaskhah majalah  : _____________________________________________________
8.  senaskhah surat khabar : __________________________________________________

9. seruas buluh : ___________________________________________________________
10. seruas tebu : ___________________________________________________________
11. sebaris ayat : ___________________________________________________________
12. sebaris pokok : _________________________________________________________
13. sebaris rumah : _________________________________________________________
14. sebaris tentera : _________________________________________________________
15. sesuap nasi : ___________________________________________________________