Topik Seterusnya

Sebelum saya memulakan topik yang baharu. Saya minta murid-murid Tahun 4 membaca powerpoint ini untuk bersedia belajar topik yang seterusnya. Terima kasih.

Powerpoint : Bandingan Semacam